Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Rynek pracy

  •   Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Fundusze Europejskie bez barier, czyli zasada równości szans w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej”
  •   EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW '2017 - zaproszenie dla pracodawców z Powiatu Wągrowieckiego
  •   Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  •   UWAGA ! Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego "RAZEM SKUTECZNIEJ"
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (III)

            Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (III)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja osób młodych...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (II)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja osób młodych...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (I)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę