Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Statystyki i analizy urzędu

Statystyki - raporty

Sprawozdania MPiPS o rynku pracy, zawierające informacje o wielkości i strukturze bezrobocia w powiecie wągrowieckim.

Zapoznaj się ze sprawozdaniami MPiPS

Informacja statystyczna

Informacje statystyczne dla powiatu wągrowieckiego za dany miesiąc.


Przejdź do informacji statystycznych

Stopa i wskaźniki bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiecie wągrowieckim, województwie wielkopolskim oraz kraju od 2010 roku

Przejdź do informacji o stopie bezrobocia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę