Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Nagłówek

Aktualności

Harmonogram na 2018 rok - aktywne formy

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zgodnie z zaopiniowanym przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Wągrowcu planem finansowym Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanych środkach finansowych na 2018 rok, realizowane będą...

Ogłoszenie o udzielenie zamównia publicznego na badania psychologiczne w roku 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej: Przeprowadzenia badań psychologicznych osób bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na szkolenia, dla kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy; ...

BAROMETR ZAWODÓW 2018

Zapraszamy szkoły, pracodawców i lokalne samorządy do korzystania z BAROMETRU ZAWODÓW 2018. czyli prognozy zawodów na rynku pracy na 2018 rok.

Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób z gmin: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko oraz Wapno.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego z Inowrocławia zaprasza do udziału w projekcie pn.: "NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Wągrowiec, 09.01.2018r. UWAGA !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Uwaga! Zatrudnianie cudzoziemców - NUMER KONTA

Podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do...

UWAGA! Zatrudnianie cudzoziemców - WZORY DOKUMENTÓW oraz opis zmian wchodzących w życie po 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 1543).

UWAGA! Zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców - ulotka informacyjna dla cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy...

UWAGA! Zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców - ulotka informacyjna dla pracodawców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy ...

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2018r.

Zaproszenie do udziału w projekcie dla bezrobotnych kobiet w wieku 15 - 29 lat

Centrum Rozwoju Zawodowego SUCCESS z Chodzieży zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

20 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Zaproszenie na turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych Wojska Polskiego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych Wojska Polskiego.

NA ŚCIEŻCE REINTEGRACJI - zaproszenie do udziału w projekcie dla osób długotrwale bezrobotnych

Fundacja NOWY HORYZONT w Pile w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne do udziału w projekcie pt.: "NA ŚCIEŻCE REINTEGRACJI",...

Zaproszenie do udziału w projektach aktywizacyjnych

Fundacja AKME z Kobylnicy zaprasza do udziału w realizowanych projektach aktywizacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej EFS.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Wągrowiec, 01.12.2017r. UWAGA !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Uwaga! Nowy termin składania wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działałalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Fundusze Europejskie bez barier, czyli zasada równości szans w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na darmowe szkolenie pt. „Fundusze Europejskie bez barier, czyli zasada równości szans w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej”, które...

UWAGA ! Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego "RAZEM SKUTECZNIEJ"

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza Pracodawców do złożenia wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej korzystającej z pomocy...

Ostatnie w tym roku spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

29.11.2017 r. (środa) w godz. 11.00-14.00 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur für Arbeit...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne w ramach projektu "NOWE KWALIFIKACJE" dla bezrobotnych kobiet z miasta Wągrowca i gminy Wągrowiec

Wielkopolskie Centrum Rozwoju Zawodowego SUCCESS z Chodzieży zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 20.11.2017r. o godz: 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Straciłeś pracę? Ten projekt jest dla Ciebie !

Straciłeś pracę? Ten projekt jest dla Ciebie ! Firma PROFESJA z Poznania zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków UE / EFS.

Zakończono nabór wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że środki finansowe na szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe w 2017r. zostały wyczerpane.     Wągrowiec,...

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Wągrowiec, 07.11.2017r. UWAGA !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2016 r. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” spowodowało konieczność dostosowania przepisów prawa do przyjętych rozwiązań, w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnosprawnością jednego z jej członków m.in. w obszarze rynku pracy i korzystanie z...

Wyświetlanie 1 - 30 z 194 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę