Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

06 lutego br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym skierowanym do pracodawców działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Prelegentami będą...

Diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia - ankiety dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Wraz z pozostałymi partnerami,...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę