Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Bony szkoleniowe dla osób w wieku 18-29 lat

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I...

Bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia

Zapraszamy do składania wniosków osoby bezrobotne, którym ukończenie szkolenia zagwarantuje podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę