Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


KURS -Samodzielny Księgowy z obsługą systemów finansowo - księgowych

KURS -Samodzielny Księgowy z obsługą systemów finansowo - księgowych   Uprzejmie informujemy, że Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z...

Kurs - Grafik komputerowy

KURS – Grafik Komputerowy     Uprzejmie informujemy, że Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w...

Ostatnie bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia!

Nie przekroczyłeś 30 roku życia ?  Masz szansę podjąć pracę lub działalność gospodarczą , ale w miejscu oddalonym o ponad 80 km od miejsca zamieszkania ?...

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Wągrowiec, 18.09.2017r. UWAGA !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Kurs programisty stron internetowych dla osób powyżej 25 roku życia

Firma INSPIRES sp. z o.o. z Poznania realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Kurs samodzielnego księgowego z obsługą systemów finansowo - księgowych dla osób powyżej 30 roku życia

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu, w miesiącu październiku 2017r , kwalifikacyjny kurs samodzielnego księgowego z obsługą...

Szkolenie w zawodzie grafik komputerowy dla osób powyżej 30 roku życia

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu, w miesiącu październiku 2017r , kwalifikacyjny kurs w zawodzie Grafik Komputerowy / kod...

"Podnieś swoje cyfrowe kompetencje - to takie proste !" - szkolenia komputerowe dla osób z wykształceniem co najwyżej średnim

Trol InterMedia z Wronek zaprasza do wzięcia udziału w pełni bezpłatnym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pn.: "Podnieś swoje cyfrowe kompetencje - to takie...

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę