Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Ogłoszenie o udzielenie zamównia publicznego na badania psychologiczne w roku 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zwraca się z prośbą o przedstawienie pisemnej oferty dotyczącej: Przeprowadzenia badań psychologicznych osób bezrobotnych i uprawnionych poszukujących pracy kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na szkolenia, dla kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy; ...

BAROMETR ZAWODÓW 2018

Zapraszamy szkoły, pracodawców i lokalne samorządy do korzystania z BAROMETRU ZAWODÓW 2018. czyli prognozy zawodów na rynku pracy na 2018 rok.

Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób z gmin: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko oraz Wapno.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego z Inowrocławia zaprasza do udziału w projekcie pn.: "NIE DLA WYKLUCZENIA – TAK DLA INTEGRACJI" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Wągrowiec, 09.01.2018r. UWAGA !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Uwaga! Zatrudnianie cudzoziemców - NUMER KONTA

Podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do...

UWAGA! Zatrudnianie cudzoziemców - WZORY DOKUMENTÓW oraz opis zmian wchodzących w życie po 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 1543).

UWAGA! Zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców - ulotka informacyjna dla cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy...

UWAGA! Zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców - ulotka informacyjna dla pracodawców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy ...

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2018r.

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę