Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CAZ. 6310-01/06/23/MZ
                                                                                                               Wągrowiec, 07.08.2023r.
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia:
 
 Szkolenia z badań termowizyjnych, paneli fotowoltaicznych oraz badań w budownictwie zakończone uprawnieniami ITC.
 
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał: Ofertę nr 1 złożoną przez:
Euro Pro Group Renata Gonet , ul. Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów.
 
Wykonawca jako jedyny złożył ofertę. Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających
punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
1. Euro Pro Group Renata Gonet,
ul. Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów
58,00 10,00 2,00 70,00
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyżej wybranym Wykonawcą.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę