Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-01/08/17/MZ                                                                                         
                                                                                          Wągrowiec, 22.05.2017r.
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 30.05.2017r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
 
- Kurs prawa jazdy kategorii C
 
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Wągrowcu.
 
- cel szkolenia: Uzyskanie prawa jazdy kategorii C.
 
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)
 
Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych".
Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
 
                     Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22,  pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277.
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Monika Zawadzka
 
Załączniki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę