Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-01/01/17/MZ
                                                                                          Wągrowiec, 01.03.2017r.
 
Informacja
 o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej
 
           Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), po dokonaniu oceny propozycji szkoleniowej w procedurze rozpoznania rynku usług szkoleniowych na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego w zakresie: Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D, dla 1 osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu informuje, że propozycję najkorzystniejszą stanowi oferta:
 
Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c., Polska Nowa Wieś Lotnisko, 46 – 070 Komprachcice, Oddział Wągrowiec, ul. Kościuszki 27.
- Cena szkolenia: 2.200,00 zł
 
Ponadto swoja propozycję złożyła:
 
Akademia Jazdy BIS Leszek Bąbelczyk,
60-603 Poznań, al. Wielkopolska 67
 
Cena szkolenia: 1.850,00 zł
 
Uzasadnienie wyboru:
Propozycja szkoleniowa: Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c., Polska Nowa Wieś Lotnisko, 46 – 070 Komprachcice, Oddział Wągrowiec, ul. Kościuszki 27 pod względem kryteriów jakościowych jak i kryterium cenowego stanowi propozycję zapewniającą wysoką jakość szkolenia przy konkurencyjnej cenie.
Przy realizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, z uwagi na ich specyfikę, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej uwzględniając dodatkowe kryteria:
  • dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o szkolenie,
  • czas realizacji szkolenia, termin najbliższego szkolenia,
  • łączna cena szkolenia uwzględniająca szacowany koszt dojazdu na szkolenie.
 
Zamawiający powierzy realizację szkolenia:
 
 
Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c., Polska Nowa Wieś Lotnisko, 46 – 070 Komprachcice, Oddział Wągrowiec, ul. Kościuszki 27.
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę