Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-01/05/17/MZ
                                                                                           Wągrowiec, 28.02.2017r.
 
Informacja
 o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej
 
           Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), po dokonaniu oceny propozycji szkoleniowej w procedurze rozpoznania rynku usług szkoleniowych na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego w zakresie: Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw do 100 t/h, dla 1 osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu informuje, że propozycję najkorzystniejszą stanowi oferta:
 
Ośrodka Kształcenia Zawodowego KURSAL, 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Gimnzjalna 11
- Cena szkolenia: 3.020,00 zł
 
Uzasadnienie wyboru: wykonawca jako jedyny złożył propozycję szkoleniową, która zarówno pod względem kryteriów jakościowych jak i kryterium cenowego stanowi propozycję zapewniajacą wysoką jakość szkolenia przy konkurencyjnej cenie.
Przy realizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, z uwagi na ich specyfikę, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej uwzględniając dodatkowe kryteria:
  • dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o szkolenie,
  • czas realizacji szkolenia, termin najbliższego szkolenia,
  • łączna cena szkolenia uwzględniająca szacowany koszt dojazdu na szkolenie.
 
Zamawiający powierzy realizację szkolenia ww. jednostce szkoleniowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę