Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

 
CAZ. 6310-01/04/17/MZ                                                                                            
                                                                                             Wągrowiec, 17.02.2017r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 24.02.2017r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
 
- Kurs brafittingu
 
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Wągrowcu, która ma zamiar otworzyć własny sklep z bielizną.
 
- cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego dopasowania bielizny
- w wymiarze: ok. 40 godzin zegarowych.
 
 W całkowitej liczbie godzin szkolenia należy ująć liczbę godzin egzaminu wewnętrznego.
 
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
 
Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych".
Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22,  pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277.
                                  
 
 
Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka

                                                          
Załączniki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę