Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-01/03/17/MZ                                                                                         
                                                                                            Wągrowiec, 17.02.2017r.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 24.02.2017r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
 
- Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kategorii C.
 
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Wągrowcu
 
- cel szkolenia: Nabycie umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.
 
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawieart. 4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)
Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych".
Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedz.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22,  pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277.
                                  

Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka

                                              
Załączniki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę