Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

 
CAZ. 6310-01/02/17/MZ                                                                                            
                                                                                             Wągrowiec, 13.02.2017r.
 
 
 
 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do złożenia w terminie do 20.02.2017r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
 
 
 
- Kurs strzyżenia psów
 
 
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy   
w Wągrowcu
 
- cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy groomerskiej
- w wymiarze: ok. 100 godzin zegarowych
 
 
Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawieart. 4 pkt 8 to jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)
 
Wybór instytucji szkoleniowej zostanie dokonany na podstawie: „Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych" -  pkt. III.
Złożenie propozycji szkoleniowych nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu,ul. Kolejowa 22,  pietro I, pokój 103, nr tel. 67 2621 081 w. 277 i 264.
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Monika Zawadzka
                                                          
Załączniki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę