Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z Piły zaprasza do udziału w projekcie

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z Piły informuje, że rozpoczęła rekrutację na terenie województwa wielkopolskiego do projektu pt. „Nowa nadzieja” nr: RPWP.07.01.02-30-0026/17...

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA do 2020 roku - konsultacje społeczne

30 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem założeń do powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy noszącego...

Powiatowy Program Na Rzecz Zatrudnienia do 2020r. - zaproszenie dla Partnerów Rynku Pracy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza Partnerów Rynku Pracy - w szczególności samorządy lokalne, ośrodki pomocy społecznej, pracodawców, organizacje pracodawców, szkoły - do uczestnictwa w...

Konferencja "Edukacja i zatrudnienie sposobem zapobiegania wykluczeniu społecznemu"

Przeciwdziałanie dyskryminacji, nierówne traktowanie na rynku pracy oraz wykluczenie społeczne to wiodące tematy konferencji „Edukacja i zatrudnienie - profilaktyką wykluczenia społecznego”, która...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę