Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Spotkania informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy - edycja 2019

W 2019 roku kontynuowany będzie - na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą - cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES....

UWAGA! Zatrudnianie cudzoziemców - WZORY DOKUMENTÓW oraz opis zmian wchodzących w życie po 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 1543).

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę