Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Rozpoczęto realizację powiatowej części Programu Regionalnego "RAZEM SKUTECZNIEJ BIS"

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu 10 grudnia br. rozpoczął praktyczną realizację Programu Regionalnego "RAZEM SKUTECZNIEJ BIS". Jest on...

UWAGA ! Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego "RAZEM SKUTECZNIEJ"

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza Pracodawców do złożenia wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej korzystającej z pomocy...

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych

6 października w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło spotkanie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi...

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin udzielane w ramach programu "ZA ŻYCIEM"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzdraża program krajowy pn. "Za życiem", który skierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin. Poprzez zawarte w nim...

Program Regionalny RAZEM SKUTECZNIEJ - spotkanie monitoringowe

25 sierpnia br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu odbyło się spotkanie monitoringowe, w którym udział wzięli kierownicy oraz pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w...

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA do 2020 roku - konsultacje społeczne

30 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem założeń do powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy noszącego...

Powiatowy Program Na Rzecz Zatrudnienia do 2020r. - zaproszenie dla Partnerów Rynku Pracy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza Partnerów Rynku Pracy - w szczególności samorządy lokalne, ośrodki pomocy społecznej, pracodawców, organizacje pracodawców, szkoły - do uczestnictwa w...

Program Regionalny "RAZEM SKUTECZNIEJ"

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu rozpoczął realizację Programu Regionalnego "RAZEM SKUTECZNIEJ".

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę