Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Projektodawca zewnętrzny zaprasza do udziału w projekcie pn.: Czas zmian! edycja II

Firma Vision Consulting sp. z o. o. z Poznania zaprasza do udziału projekcie pn.: Czas zmian! edycja II

Rusza nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma” !

Już 23 lipca rusza nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma” finansowanego z funduszy unijnych realizowanego przez firmę OEG Consulting z Poznania.

Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” połączone ze stażami praktycznymi

Firma IGD Consulting Sp. z o.o. z Poznania zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych w ramach, którego organizowane będzie bezpłatne szkolenie „Opiekun w żłobku lub...

Kurs programisty stron internetowych dla osób powyżej 25 roku życia

Firma INSPIRES sp. z o.o. z Poznania realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Szkolenia i staże dla nieuczących się stacjonarnie osób poniżej 30 roku życia

Firma SYSTEMA Poznań zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, nieuczące się stacjonarnie - do udziału w projekcie pn.: "Wielkopolska Akademia Kształcenia", współfinansowanym ze środków UE/EFS.

Bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

PROFESJA CAZ Sp. z o.o. z Poznania realizuje projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych "Chcemy pracować!", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn."Social Media – moja szansa na sukces!

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa z Poznania wraz z partnerem firmą INTER IT Spółka z o.o. z Poznania serdecznie zapraszają do udziału w projekcie pn.: "Social Media – moja szansa na sukces!",...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę