Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


"Na drodze do zatrudnienia" - projekt zewnętrzny dla osób powyżej 29 lat

NS Konsulting sp. z o.o. zaprasza osoby w wieku powyżej 29 roku życia do udziału w bezpłatnym projekcie pt.: "Na drodze do zatrudnienia".

Kurs programisty stron internetowych dla osób powyżej 25 roku życia

Firma INSPIRES sp. z o.o. z Poznania realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Projekty aktywizacyjne dla osób powyżej 30 roku życia

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z Chodzieży zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatów chodzieskiego,...

AKTYWNI WIELKOPOLANIE - projekt dla osób powyżej 30 roku życia

Centrum Rozwoju Zawodowego SUCCESS z Chodzieży zaprasza osoby powyżej 30 roku życia do wzięcia udziału w projekcie "AKTYWNI WIELKOPOLANIE" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę