Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Darmowy kurs zawodowy "Spawacz metodą MAG" dla osób do 25 roku życia

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP z Chodzieży i Wągrowca zapraszają bezrobotne i nieuczące się osoby do 25 roku życia na darmowy kurs zawodowy "Spawacz metodą MAG".

Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” połączone ze stażami praktycznymi

Firma IGD Consulting Sp. z o.o. z Poznania zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych w ramach, którego organizowane będzie bezpłatne szkolenie „Opiekun w żłobku lub...

KURS w zawodzie grafik komputerowy dla osób powyżej 30 roku życia

Uprzejmie informujemy, że Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu, w miesiącu październiku 2017r , kwalifikacyjny kurs w zawodzie...

Kurs programisty stron internetowych dla osób powyżej 25 roku życia

Firma INSPIRES sp. z o.o. z Poznania realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Kurs samodzielnego księgowego z obsługą systemów finansowo - księgowych dla osób powyżej 30 roku życia

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu, w miesiącu październiku 2017r , kwalifikacyjny kurs samodzielnego księgowego z obsługą...

Bezpłatne szkolenia AutoCAD dla osób powyżej 50 roku życia zamieszkujące tereny wiejskie

BUDiKOM Poznań zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach: AutoCAD, AutoCAD Mechanical Inventor organizowanych w ramach projektu pt.: " aCADemia 50+. Zostań certyfikowanym projektantem"...

Bezpłatny kurs komputerowy dla osób z co najwyżej średnim wykształceniem

Trol InterMedia sp. z o.o. z Wronek zaprasza osoby z terenu Wielkopolski w wieku 25-74 lat z wykształceniem co najwyżej średnim do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

Kurs pracownika domowej opieki osobistej – siostra PCK dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu Kurs pracownik domowej opieki osobistej – Siostra PCK, w ramach Projektu pod nazwą „Aktywizacja...

Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekunka środowiskowa dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z co najmniej średnim wykształceniem

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu, Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekunka Środowiskowa, w ramach Projektu pod nazwą „Aktywizacja...

Kurs podstaw rachunkowości z obsługą systemów finansowo - księgowych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z co najmniej średnim wykształceniem

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp.j. z Poznania przygotowuje do realizacji w Wągrowcu, kwalifikacyjny kurs Podstawy rachunkowości z obsługą systemów finansowo-księgowych, w ramach...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę