Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów * [1] Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku...

Bezpłatne szkolenie "Przedsiębiorcą być!"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa! dla osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą lub już ją...

"Od szkolenia do zatrudnienia" - projekt aktywizacyjny dla młodych

AL Edukacja Centrum Szkoleniowo – Doradcze z Obornik realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Szkolenia i staże dla osób z powiatu wągrowieckiego

MGO-Expert usługi księgowe i szkoleniowe Magdalena Górna - Orczykowska z Chodzieży zaprasza osoby od 18 do 29 roku życia oraz od 30 do 65 roku życia na darmowe szkolenia i staże.

Darmowe szkolenie dla osób chcących działać w sferze 'Edukacja przedszkolna'

Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych zaprasza na darmowe szkolenie dla osób chcących działać w sferze 'Edukacja przedszkolna'.

Powiatowy Program Na Rzecz Zatrudnienia do 2020r. - zaproszenie dla Partnerów Rynku Pracy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza Partnerów Rynku Pracy - w szczególności samorządy lokalne, ośrodki pomocy społecznej, pracodawców, organizacje pracodawców, szkoły - do uczestnictwa w...

"Podnieś swoje cyfrowe kompetencje - to takie proste!" - projekt skierowany do osób nie posiadających średniego wykształcenia

Trol InterMedia sp. z o.o. z Wronek informuje o możliwości wzięcia udziału w pełni bezpłatnym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pt.: "Podnieś swoje cyfrowe...

PFRON - zaproszenie dla administracji publicznej, pracodawców, szkół oraz uczelni wyższych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na konferencję pt.: „ZATRUDNIENIE W ADMINISTRACJI ORAZ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, organizowaną w...

Informacja dla instytucji szkoleniowych dot. zapytań ofertowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że w dniu 09.06.2017r. zostały zamieszczone w zakładce: Zamówienia publiczne zapytania ofertowe dotyczące realizacji szkolenia:...

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę