Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V) - projekt w trakcie realizacji

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Projekt pozakonkursowy Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że zamierza przystąpić do realizacji projketu: Tytuł: Aktywizacja zawodowa...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V) - projekt w trakcie realizacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja osób młodych...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (IV) - projekt w trakcie realizacji

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (IV)   Okres...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (IV) - projekt w trakcie realizacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pozakonkursowy Tytuł: Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę